רוכשים כרטיסי הגרלה, עוזרים לנו להאיר ולהדליק עוד ועוד ניצוצות יהודיים, ומגרילים מגוון פרסים, והפרס הגדול: 10,000 דולר!

   רכשו את הכרטיסים שלכם כאן!


Info@chabadisraelim.org  |    WhatsApp Here!  |  +1(954) 997-7048 

 Raffle Campaign_Hebrew_Final.jpg 
TERMS & CONDITIONS